Foto: Henrik Betnér

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns finns för dig när du reser eller kanske bor utomlands en tid. I samverkan med svenska myndigheter finns Svenska kyrkan närvarande vid kriser och katastrofer även utanför Sverige.

Svenska kyrkan finns i 45 länder

Vare sig du är ute på resa, arbetar eller bor utomlands kan det kännas skönt med en fast punkt i tillvaron där det känns som hemma. En plats där du kan möta nya vänner och uppleva gemenskap men också få stöd i svåra stunder. Läs mer om utlandsförsamlingarna på svenskakyrkan.se

Kris- och katastrofberedskap

Vid krissituationer utomlands arbetar Svenska kyrkans personal ofta intensivt och i nära samverkan med svenska myndigheter. All personal i utlandsförsamlingarna utbildas i kris- och katastrofberedskap för att man ska vara väl förberedd om en kris inträffar. 
Svenska kyrkan ingår i den stödstyrka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig för. Stödstyrkan rycker på kort varsel in vid olika krissituationer utomlands. Det finns en stor förväntan på Svenska kyrkan att bistå i svåra händelser. Tack vare sin speciella kompetens har kyrkans personal en viktig uppgift i att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Händelser som tsunamin i Sydostasien, bombdåden på Bali och terrorattacken i New York är exempel på detta. Då lämnade medarbetare i Svenska kyrkan sina ordinarie arbetsuppgifter och gav sig iväg dit hjälpbehov fanns, eller öppnade kyrkan mitt i natten för att finnas tillhands för dem som behövde stöd och hjälp. Precis så som kyrkan gör hemma när något händer.

Packa för semester

När man är ute och reser kan det kännas tryggt att ha någon att vända sig till om det blir kris, eller om man bara vill fika och läsa en tidning hemifrån. Svenska kyrkan i utlandet finns på många platser runt om i världen. I den lilla illgröna broschyren finns en karta och kontaktuppgifter till alla utlandskyrkor. Hämta din egen broschyr i någon av våra kyrkor eller på expeditionen, Vidängsvägen 11, Alvik.