Foto: Linda Mickelsson/IKON

Tala med någon

Livet är inte alltid lätt, och ibland behöver vi människor lite extra stöd. Att stödja varandra är allas uppdrag, men ibland kan det vara bra att träffa någon utomstående för att få prata av sig och kanske få hjälp med att hitta rätt sorts hjälp i samhället. Präster och diakoner kan vara det stödet.

I våra liv blandas glädje och sorg, tider av lugn och perioder av uppbrott och förändring. Diakoner och präster finns för dig som behöver någon att tala. Det kan vara samtal om livet, relationer, känslor, tvivlet och tron. Du når präster och diakoner via församlingens växel: 08-445 96 10.

Alla präster och diakoner i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Prästernas tystnadsplikt är absolut medan diakonerna är förpliktigad att anmäla om de får vetskap om att ett barn far illa. 

Själavård

Själavård är ett enskilt möte mellan två människor. Det som sägs i ett själavårdande samtal stannar där, om inget annat kommer överens.

I församlingen har diakoner och präster ett särskilt ansvar för själavården. För många konfidenter (av latinets con fide, en som anförtror sig, med tillit) upplevs det som positivt att få lämna ifrån sig det som tynger. Det själavårdande samtalet är ett samtal på konfidentens villkor. Gud finns med i samtalet, men det är inte alltid Gud nämns.

Bikt

Att bikta sig innebär att få bekänna och be Gud om förlåtelse för det som blivit fel - och där prästen har uppdraget att förmedla förlåtelsen.

Leva vidare - sorgegrupp

I gruppen får du möta människor som befinner sig i samma situation som du själv. Du får samtala, lyssna och bearbeta det svåra. Läs mer om stöd i sorg

Kyrkans familjerådgivning i Stockholm

Kyrkans familjerådgivning är en plats där ni får samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i en relation. Samtalen syftar till att öka förståelse och finna vägar till förändring.

Kyrkans familjerådgivning arbetar med par, familjer och enskilda. För unga vuxna 18-26 år finns möjlighet att komma på samtal till låg kostnad.

Här finns Kyrkans familjerådgivning:

  • Högalids kyrkväg 7, Hornstull
    Mottagningen finns vid Högalids kyrka.
  • Handenterminalen 1, Haninge

Filialer:

  • Fruängens kyrkogata 7, Fruängen
  • Bråviksvägen 47, Årsta

Telefon: 08-615 11 70 för förfrågningar och tidsbokning.

Läs mer om Kyrkans familjerådgivning

 

Enskilda samtal

Alla präster och diakoner i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Det du säger i samtalet går inte vidare. Du når oss via församlingens telefonväxel 08-445 96 10. Samtalen är kostnadsfria.

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. När du kontaktar Jourhavande präst så får du prata med en präst från Svenska kyrkan som har har tystnadsplikt. Jourhavande präst är öppen varje dag kl 21.00–06.00. Du ringer 112 och blir kopplad.

Man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa. Du kan också kontakta jourhavande präst via nätet. Läs mer här!