Foto: Alex Giacomini/IKON

Mötesplatser i vardagen

Gemenskap, samtal och glädje. Förgyll vardagen med att besöka någon av församlingens aktiviteter mitt på dagen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför utgår verksamheter som riktar sig till människor över 70 år.

bibelstudiegrupp - UTGÅR TILLS VIDARE

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför utgår verksamheter som riktar sig till människor över 70 år.
Samtal om olika bibeltexter och teman. Gruppen tar sin utgångspunkt i kristen tro, men du behöver inte ha några förkunskaper eller kalla dig kristen för att vara med. Bibelstudiegruppen är en öppen grupp, så du behöver inte föranmäla dig eller förbinda dig att delta ett visst antal tillfällen utan kan komma när du har tid och intresse.
Kl. 12.30 firas en enkel mässa i S:ta Birgitta kyrka - utgår tills vidare.

Tid: Utgår tills vidare.
Plats: Samkvämsrummet i församlingshemmet bredvid S:ta Birgitta kyrka.
Ledare och kontakt: Håkan Holmlund.

Café Ansgar - utgår tills vidare

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför utgår verksamheter som riktar sig till människor över 70 år.
Gemenskap, andakt, kaffe, smörgås och kaka. Titta in en stund eller stanna hela tiden. Sittgympa kl. 12.50 för den som vill.
Tid: Utgår tills vidare.
Plats: Församlingshuset, Alvik.
Kontakt: Pauliina Rydman.

Café Västerled

Vi träffas för att fika, umgås och prata.  Samtal om stort och smått. Välkommen att vara med så länge du vill!
Tid: Varannan måndag kl. 13.00–15.00
Höststart: Måndag 14 september
Plats: Västerledskyrkan
Kontakt: Monika ”Monne” Larsson.

Håkan Holmlund

Håkan Holmlund

Präst

Monika "Monne" Larsson

Monika "Monne" Larsson

Västerleds församling

Diakon