Västerledskyrkan i Äppelviken.
Foto: Mats Åsman

Västerledskyrkan

Västerledskyrkan reser sig som en mäktig basilika på en av de högsta platserna i Äppelviken. Kyrkan invigdes den 18 december 1932 av ärkebiskop Erling Eidem. Den är ritad av Birger Borgström.

Öppen kyrka och adress

Kyrkan är öppen dagligen kl. 11.00-15.00. Välkommen in för att tända ett ljus, be en bön eller för att sitta en stund i tystnad. Adressen är Västerleds kyrkväg 7, 167 55 Bromma.

Det finns ett fåtal P-platser på väg upp mot kyrkan. Till vänster om kyrktrappan finns handikapparkering. Hiss finns till vänster om kyrkobyggnaden men den är tyvärr endast öppen i samband med gudstjänster.

Hitta kommunalt

Buss 124 från Alvik eller Abrahamsberg till hållplats Västerledstorget. Följ skyltar mot "Västerledskyrkan" in på Asplundsvägen, Stenhuggarvägen och Västerleds kyrkväg.
Spårvagn 12 från Alvik till hållplats Alléparken. Gå vägen Västerled cirka 300 meter, följ därefter skyltar mot "Västerledskyrkan" in på Asplundsvägen, Stenhuggarvägen och Västerleds kyrkväg.

Samlingslokaler i Västerledskyrkan

Om Västerledskyrkan

Västerledskyrkan var ursprungligen tänkt att bli treskeppig. Den slutliga interiören blev ett mittskepp som inklusive korabsiden är 26 meter långt och 11 meter högt, och ett längre sidoskepp på södra sidan.

Kyrkporten är av furu med järnsmidesornamentik av konstsmeden Arnold Karlström.
Foto: Mats Åsman

Liksom en klassisk basilika har mittskeppet ett platt trätak medan sidoskeppet är välvt med låga kryssvalv. Vid sidoskeppet på den södra sidan finns två samlingslokaler vilka har en egen ingång.

Kyrkklockorna klingar i f och ass. Storklockan väger 1 ton och bär ett citat från psalmen Härlig är jorden. Lillklockan väger ca 600 kilo och den används ensam vid tacksägelse och begravning.

Porten är av furu med järnsmidesornamentik och föreställer liknelsen om sädesåkern. Konstsmeden Arnold Karlström har utfört arbetet.

 

Interiör

Kormålningen är det första som fångar uppmärksamheten när man kommer in i kyrkan. Hugo Borgström, bror till kyrkans arkitekt Birger Borgström, har målat den livfulla Golgatascenen.

Kormålning av Hugo Borgström i Västerledskyrkan.
Foto: Mats Åsman

Orgeln i Västerledskyrkan, Hammarberg, stod färdig 1969. Den har 30 stämmor, tre manualer och pedal. Två stämmor är kvar från den gamla orgeln. Kororgeln kommer från det nedlagda kapellet i Hässelby gårds familjehotell. Cembalon är från 1985 och inköptes delvis av medel insamlade vid "Musik i sommarkväll". Den är byggd av Hans-Erik Svensson efter italiensk förebild från 1700-talet.

Sidoskeppets valv stöds av sex granitkolonner. De två främsta är avfasade och markerar dopfuntens plats. De fyra runda pelarna påminner genom sina inskriptioner om fyra betydelsefulla personer för svensk kristenhet och kultur: Ansgar, Gustav II Adolf, Nathan Söderblom och Erik Axel Karlfeldt.

Glasmålningarna på de fyra fönstren i kyrkans sidoskepp är utförda av Einar Forseth och kallas Grunden, Sådden, Växten och Skörden. De är målade i klassisk stil och med traditionella färger. Målningarna följer, från vänster till höger, ett givet tema - den växande kyrkan och det kristna livet. Motiven har varit kritiserade för att de varit för "vardagliga". I dopkapellet finns det sk Evangeliefönstret med många symboler: Treenighetssymbolen (Faderns allseende öga med triangeln), Den Helige Ande (duvan). Kristusbilden är omgiven av evangelistsymbolerna: Ängeln - Matteus, lejonet - Markus, oxen, - Lukas och örnen - Johannes. De grekiska bokstäverna Alfa och Omega står för begynnelsen och slutet, "allt det väsentliga", Gud och Jesus.

1975 invigdes fönstret ovanför orgeln - ett fönster mot himmelen - en stjärnkrans inramar himlavalvet med solen och månen, planeter och gnistrande stjärnor. Över himlen finns ett Kristusmonogram tecknat. Alfa och Omega och ett stort kors.