Västerås stift nominerad till Diversity Index Award 2021

Vi är jätteglada för att Västerås stift blivit nominerad och är en av tre finalister till Diversity Index Award 2021 i kategori: Könsidentitet/ Könsuttryck. Diversity Index Award är ett pris som delas ut för att lyfta fram personer/företag/organisationer som gör tydliga insatser inom de sju kategorierna av diskrimineringslagen.

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012 av en ideell förening med samma namn. Vi Priset vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, acceptans, inkludering och rättvisa. 

Priset delas i sju kategorier (etnicitet, kön, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, trosuppfattning, könsidentitet/könsuttryck) baserat på diskrimineringsgrunderna samt inom kategorin "årets förebild".

Priset är symbolisk och vinnarna måste vara aktiva i Sverige. 

Priset 2021 delas ut den 20:e oktober på Rådhuset i Malmö med begränsad publik på grund av covid-19, men också genom livestream på YouTube. 

Mer information om priset hittar du här: https://www.diversityindexaward.se

Mer information om Västerås stifts arbete med HBTQ+ frågor hittar du här: https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/hbtq