Support i frågor om MR och demokrati

Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati är ett långsiktigt program som vill inventera och utveckla sätt att utbilda, påverka, metodutveckla och teologiskt rusta människor kring frågor om människans värdighet, tillit och demokrati.

Inom det stiftsövergripande programmet ”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” erbjuder Västerås stift stöd, inspiration och verktyg till församlingar och pastorat i frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Människans okränkbara värde är en självklar teologisk utgångspunkt för kyrkan, samtidigt utmanas ständigt frågor om tillit och demokrati i samhällsdebatten. I programmet kopplas kyrkans ansvar och tro till dessa frågor. Exempel på insatser är utbildningar, metodhandledning, nätverksbygge och teologisk reflektion. Kontaktperson för Västerås stift är Andrew Holm. Läs mer på programmets hemsida.


Programmets samordningsgrupp: 
- Lena Blom, 0725/78 07 54 (Uppsala stift)
- Christina Byström, 0707/14 00 14 (Uppsala stift)
- Petter Karlsson, 021/17 85 36 (Västerås stift)

Styrgruppens ordförande är Solveig Ininbergs, direktor, Stockholm stift