Ruotsinsuomalainen työ Sverigefinskt arbete

Suomen kielellä on tulevaisuus Västeråsin hiippakunnassa. Finska språket har en framtid i Västerås stift.

Töitä tarjolla!

Ruotsinsuomalainen työ

Manne Mali

Manne Mali

Västerås stift

Stiftskonsulent för sverigefinskt församlingsarbete, Församlingsavdelningen

Mer om Manne Mali

Hiippakuntakonsulentti, ruotsinsuomalainen työ

Piispa Mikaelin vaakuna väreineen on myös kunnianosoitus hiippakunnan ruotsinsuomalaisille.