Foto: Samuel Larsson

Insamling till Karl Cederkvists brunn i Addis Abeba

En insamling för att stötta vår systerkyrka, den lutherska Mekane Yesus-kyrkan i Addis Abeba i Etiopien.

Vi har fått möjlighet att stötta vår systerkyrka, den lutherska Mekane Yesus-kyrkan i Addis Abeba i Etiopien. De har just nu problem med sin vattenförsörjning eftersom deras brunn gått söder. Brunnen har en speciell koppling till Västerås stift då den grävdes för mer än 100 år sedan av Karl Cederkvist, en missionär från Fellingsbro som ägnade större delen av sitt liv åt att kämpa mot sociala orättvisa i nuvarande Etiopien. En av Karl Cederkvist insatser var att för hand gräva den brunn som församlingen i Addis Abeba än idag använder sig av. Nu behövs bland en ny vattenpump för att få igång brunnen ingen. Den kostar 17 000 kr, vilket är en stor summa för församlingen. Därför gör Svenska Kyrkans Unga - Västerås Distrikt och Västerås stift en insamling av pengar till en ny pump. Vi har också insett att en del av pengarna vi samlar in skall gå till tonårstjejer på ett fadderhem i Addis Abeba, som också drabbas av vattenbristen i Etiopien. Tonårstjejer behöver mensskydd. Läs Malva Rosenfelds vädjan nedan.

Var med och bidra!
Insamlingen pågår till och med den 1 november. Bidra genom att swisha till 123 037 60 61. Märk gåvan ”Etiopien - Karl Cederkvist”. Kontot är kopplat till Stiftsgården Rättvik.

De insamlade medlen kommer att överlämnas till församlingen i Addis Abeba i samband med ett 100-årsjubliuem av Karl Cederkvist gärningar den 10 november 2019.

Vill du veta mer om insamlingen, kontakta Nils Åberg på Västerås stift, tfn 021-17 85 53

Hjälp oss sprida ordet!
Du hittar mer information om insamlingen på Västerås stift webbplats, www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/insamlingkarlcederkvist. Det finns också inlägg att dela via Västerås stift Facebooksida.

Om Karl Cederkvist
Karl Cederkvist jobbade i sin ungdom som snickarlärling i Finnåker men blev småningom om teolog, lärare och läkare. I slutet av 1800-talet resta han till Addis Abeba som missionär. Där byggde han upp en läkarstation med gratis sjukvård för de allra fattigaste. Han organiserade även ett gudstjänstliv och startade en skola som var unik eftersom den tog emot både flickor och pojkar som elever. På den mark där Karl Cederkvist hade sina verksamheter finns idag Moderkyrkan för Mekane-Yesus kyrkan i Addis Abeba, en av världens största lutherska kyrkor. Vid brunnen finns ett minnesmärke över karl Cederkvists liv och gärning.  

Här kan du läsa mer om Karl Cederkvist: https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/cederqvist

 

Vattenbrist i Etiopien
Mitt namn är Malva Rosenfeld. Tillsammans med prästen Yonas Tamiru kommer jag att representera Västerås stift vid jubileet av Karl Cederqvists minne den 10 november. Vi kommer att besöka  fadderbarn i åldrarna 5- 25 år. I Etiopien har barn inte samma möjligheter som barnen har här i Sverige. Saker som rent dricksvatten, mensskydd eller utbildning kan inte tas för givet. Vattenbristen påverkar flickors möjligheter till utbildning. Många flickor hoppar av skolan på grund av det inte finns ordentliga toaletter där de kan ta hand om sin hygien när de har mens. Genom att vi bidrar med mensskydd skulle vi möjliggöra för dessa flickor att gå till skolan även de dagar de har mens. Utbildning är grunden för ett bra liv.

Utöver insamlingen till en pump till Karl Cederqvists brunn hoppas vi även kunna få ihop pengar till mensskydd för de fadderbarn som är tonårstjejer. Det känns fantastiskt att få vara med och göra skillnad - hoppas du också vill vara en del av något större. Tillsammans ger vi barn och vuxna i Etiopien möjligheten till rent dricksvatten och mensskydd - något som förändrar liv!

Hjälp gärna till du också! Ditt bidrag kommer garanterat att göra skillnad!