Meny

Karl Cederqvist

Den 28 oktober år 1854 fick torparen Jan Jansson i Willboda, Djupdalen och hans hustru Brita Christina Andersdotter sitt tredje barn. En liten Carl som enligt tidens sed döptes redan dagen därpå. Ingen kunde då ana att denne Carl, torparsonen från Finnåkersbygden,skulle bli en av de tidiga grundarna till det som idag är en av världens största lutherska kyrkor, Mekane Yesus – kyrkan i Etiopien.

 

Hemmet var fattigt och Cederqvist växte upp i försakelse och umbäranden”, skriver missionsvetaren Nils Hylander i en skrift om Karl Cederqvist. Kanske var det så livet såg ut för en torparfamilj i västerbergslagen mot mitten av 1800-talet. Carl, som på den tiden i efternamn omväxlande hette Jansson eller Johansson, försörjde sigsom dräng och snickarlärling. Bland annat fanns han på Finnåkers bruk, det som idag är en av Västerås stifts kursgårdar. Han var också engagerad söndagskollärare i Finnåker.

År 1875 antecknas han dock i husförhörslängden som ”kasserad”, han hade vid mönstringen ansetts som oduglig till krigstjänst. Men livet ville annorlunda med Carl Jansson som någonstans mot slutet av 1870-talet byter efternamn till det lite mer bibliskt klingande Cederqvist. Förnamnets stavning blir också alltmer Karl, inte Carl.

Han beger sig till Örebro där han fått arbete på en snickerifabrik. Här träffar han
på Per August Ahlberg, pastor från Småland, som flyttat till Örebro och startat en korsskola. ”Pastor Ahlberg betraktade det som sin särskilda livsuppgift att taga reda på och till arbete i Guds rike utbilda gudfruktiga och fattiga ynglingar, som stodo ensamma i världen och ej på annat sätt kunde komma fram”, skriver Nils Hylander, och den beskrivningen passade utmärkt på Karl Cederqvist.

Hela texten hittar du i PDF:en nedan!

Klicka på bilden för att ladda ner särtrycket om Karl Cederqvist som PDF
Torpet utanför Fellingsbro där Karl Cederqvist växte upp.