ACT – ATT AGERA

Den 5 maj, bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Namnbytet är en del av en större satsning för att öka kännedomen om Svenska kyrkans internationella verksamhet.

Act betyder agera och namnbytet signalerar att vi är en kyrka som är redo att agera i världens viktiga ödesfrågor: människovärdet, skapelsens integritet, samhällstilliten och den ökande polariseringen. Under nytt namn fortsätter nu samma viktiga arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor.

Du kan läsa mer om ACT på Svenska kyrkans hemsida.