Foto: Samuel Larsson

18 310 kronor till Karl Cederkvists brunn i Addis Abeba

Med stort engagemang har insamlingen för att hjälpa vår systerkyrka Mekane Yesus i Addis Abeba dragit in fantastiska 18 310 kronor på bara tre veckor. Pengarna ska gå till att laga den brunn som den svenske missionären och människorättskämpen Karl Cederkvist grävde i Addis Abeba för 100 år sedan och som fortfarande förser församlingen med rent dricksvatten. 

Gåvan kommer att överlämnas av initiativtagarna till insamlingen, Malva Rosenfeld från Svenska Kyrkans Unga och prästen Yonas Tamiru, i samband med att de deltar i 100-årsjubileum för Karl Cederkvist den 10 november i Addis Abeba. De har också gjort en insamling av mensskydd, som är en bristvara i Etiopien

– Tonårstjejer i Etiopien har inte tillgång till mensskydd i den utsträckning vi har här. Det resulterar i att tjejer hoppar av skolan i brist på toaletter som försvårar för hygienen vid menstruation. Genom att bidra med mensskydd hoppas vi kunna ge fler flickor möjligheten att gå i skolan och därmed kunna leva ett självständigare liv, säger Malva.

Utöver att delta i jubileet kommer Malva och Yonas att besöka fadderbarn, både i skolan och i deras hem för att få en inblick i hur de lever.
– Det känns helt fantastiskt att få göra den här resan, en erfarenhet som kommer att förändra min syn på livet, säger Malva.

 Insamlingen är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt och Västerås stift.

 Om Karl Cederkvist
Karl Cederkvist kom ursprungligen från Fellingsbro i Västerås stift och ägnade större delen av sitt liv åt att bekämpa sociala orättvisor i nuvarande Etiopien. Där byggde han upp en läkarstation med gratis sjukvård för de allra fattigaste. Han organiserade även ett gudstjänstliv och startade en skola som var unik eftersom den tog emot både flickor och pojkar som elever. På den mark där Karl Cederkvist hade sina verksamheter finns idag Moderkyrkan för Mekane-Yesus kyrkan i Addis Abeba, en av världens största lutherska kyrkor. Vid brunnen finns ett minnesmärke över Karl Cederkvists liv och gärning.