Västerås stadsbibiliotek och stiftsbiblioteket

Västerås stadsbibliotek, är en modernistisk byggnad som invigdes 1956. Det ligger i direkt anslutning till såväl Rudbeckianska gymnasiet som Västerås domkyrka.

Det vi idag kallar för Stiftsbiblioteket har sina rötter i det medeltida domkyrkobiblioteket och Rudbeckius gymnasiebibliotek. Samlingen omfattar 45 000 böcker och 70 hyllmeter handskrifter inklusive Rudbeckius berömda upp och nedvända världskarta. Här hittar du krigsbyten, böcker, handskrifter och noter från 1400-talet och framåt. 

 

Ursprunglig bibliotekskatalog Foto: Stadsbiblioteket

Biskop Rudbeckius insåg att en bra skola behövde ett välförsett bibliotek och såg till att biblioteket växte. Sveriges första tryckta bibliotekskatalog producerades i tryckeriet 1640 och listar dessa böcker. De flesta finns kvar idag och står uppställda i ungefär samma ordning som i det gamla gymnasiebiblioteket. 

Film från biblioteksflytten

Ytterligare fakta om Stadsbiblioteket

Västerås stadsbibliotek är en modernistisk pärla, ett samhällets öppna rum och en inspirerande mötesplats för alla. Byggnaden, invigd 1956, är ren i sin utformning och ritades av stadsarkitekt Sven Ahlbom – samme arkitekt som skapade Rudbeckianska skolans så kallade Hallskola, samt stadshuset.

Information om Rudbeckiusvandringen

Välkommen till Rudbeckiusvandringen som togs fram till Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum 2023. Vandringen rör sig i en av Sveriges två kunskapstrianglar, där kyrka, skola och bibliotek än idag samverkar till det moderna kunskapssamhället.