Proban

Proban är Sveriges enda bevarade skolfängelse. Det användes ända fram till 1801. Det är lätt att förstå att det inte var en plats där du ville hamna.

I proban kunde skolans elever och lärare tillfälligt spärras in om de inte följde regelverket, till exempel i fråga om alkohol och spel.

En djäkne hade ett antal förmåner, bland annat kunde han inte gripas för att han var arbetslös, bostadslös eller för att göra krigtjänstgöring. Om han gjorde mindre brott dömdes han inte i domstol utan av skolmyndigheten. 

Skoldisciplinen var hård och att låsas in i Proban var ett straff för djäknar och lärare som gjorde sig skyldiga till grövre förseelser. 

Information om Rudbeckiusvandringen

Välkommen till Rudbeckiusvandringen som togs fram till Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum 2023. Vandringen rör sig i en av Sveriges två kunskapstrianglar, där kyrka, skola och bibliotek än idag samverkar till det moderna kunskapssamhället.