Foto: Henrik Mill

Välj mellan olika blompaket!

Du som önskar hjälp med gravskötsel eller gravskötsel och plantering kan beställa detta från Kyrkogårdsförvaltningen. Du väljer mellan färdiga blompaket. Paketen är utvalda av våra experter och innehåller växter som kommer att trivas bra på just din gravplats. I valen har vi bland annat tagit hänsyn till solläge och skugga.

En välvårdad kyrkogård är för många en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke.
Här delas ansvaret för skötseln mellan kyrkogårdsförvaltningen och dig som gravrättsinnehavare. Kyrkogårdsförvaltningen sköter helheten, men du som ombud eller innehavare ansvarar för själva graven.

Vill du ha hjälp att sköta graven?

Kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa dig att sköta gravplatsen. Du väljer mellan färdiga blompaket i storlekarna liten, mellan och stor. Paketen är utvalda av våra experter och innehåller växter som kommer att trivas bra på just din gravplats.

Saknar du hjälp med gravskötsel och plantering idag och vill ha det kan du ringa Kyrkogårdsförvaltningen på 021-81 40 00 för hjälp och mer information.
Mer information om gravskötsel finns också här!

Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är för många en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Här delas ansvaret för skötseln mellan kyrkogårdsförvaltningen och dig som gravrättsinnehavare. Kyrkogårdsförvaltningen sköter helheten, men du som ombud eller innehavare ansvarar för själva graven.

Prislista skötsel och plantering 2023

Här hittar du aktuella prisen för skötsel och plantering för 2023. Priserna varierar utifrån val och finns för liten gravplats (urn- eller enkel kistgrav) samt stor gravplats (dubbel kistgrav och uppåt).