Foto: Henrik Mill

Nyhet! Välj mellan olika blompaket!

Du som önskar hjälp med gravskötsel kan beställa detta från Kyrkogårdsförvaltningen. Under oktober får du som är gravrättsinnehavare och sedan tidigare har beställt tjänsterna gravskötsel och plantering ett erbjudande per post inför nästa år.

En välvårdad kyrkogård är för många en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke.
Här delas ansvaret för skötseln mellan kyrkogårdsförvaltningen och dig som gravrättsinnehavare. Kyrkogårdsförvaltningen sköter helheten, men du som ombud eller innehavare ansvarar för själva graven.

Vill du ha hjälp att sköta graven?
Vill du  ha hjälp med att vårda gravplatsen kan kyrkogårdsförvaltningen göra det.
Under oktober (2021) får du som är gravrättsinnehavare och sen tidigare har beställt tjänsterna gravskötsel och plantering ett erbjudande per post inför nästa år. Du behöver då göra en beställning där du talar om vilka tjänster du önskar ha hjälp med. Du väljer då mellan olika skötselpaket och plantering. Beställningsformulär skickas tillsammans med erbjudandet samt ett frankerat svarskuvert. Alla aktuella priser finns också i beställningsformuläret.

En nyhet är att du från och med 2022 väljer mellan färdiga blompaket i storlekarna liten, mellan och stor. Paketen är utvalda av våra experter och innehåller växter som kommer att trivas bra på just din gravplats.

Saknar du hjälp med gravskötsel och plantering idag och vill ha det kan du ringa Kyrkogårdsförvaltningen på 021-81 40 00 för hjälp och mer information.
Mer information om gravskötsel finns också här!