Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stöd i sorgen

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Du är alltid välkommen till våra samtalsgrupper. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.

Anhöriggrupp
Du som mist en livskamrat eller ett barn och är medlem i Svenska kyrkan får en inbjudan till en anhöriggrupp. Gruppen samlas tillsammans med en diakon och en präst och du får möjlighet att bearbeta och dela dina erfarenheter av sorg och saknad tillsammans med dem och andra i samma situation. För många är detta ett starkt stöd i den nya livssituationen.

 

Samtalsgrupp
Genom Västerås stadsmissions samtalsgrupper träffar du andra som förlorat någon i sin närhet. Det kan vara föräldrar, syskon, vänner eller andra som betytt mycket för dig.  I gruppen pratar man om hur livet förändrats, om sorgen och saknaden.

Gruppen träffas två timmar åt gången, vid fyra tillfällen. Samtalsgrupperna är gratis och inga journaler skrivs. Två ledare är med i gruppen och alla som deltar ger en tystnadsförsäkran.

Mer information får du på telefon 021-40 44 54, via sms 0722309569 eller via e-post

 

Självhjälpsgrupp
Region Västmanland erbjuder stöd genom självhjälpsgrupper där deltagarna kan få och ge stöd.

Att träffa andra med liknande erfarenheter i en Tellus självhjälpsgrupp kan göra att man mår bättre, och hittar styrka att gå vidare. Stödet i gruppen kan göra skillnad!

Region Västmanland ordnar lokal och man träffas två timmar en gång i veckan. En igångsättare är med de första fem gångerna, och därefter träffas gruppen på egen hand. Gruppen fortsätter att träffas så länge deltagarna önskar. Tystnadslöfte är det första som beslutas, tillsammans med andra gemensamma regler som ska gälla i gruppen.

Mer information får du på telefon 021-17 45 30 eller via e-post

 

Enskilt samtal
Präster och diakoner har tystnadsplikt och är vana att möta människor i svåra livsskeden. Du kan få kontakt med någon som kan lyssna och samtala med dig. Ring 021-81 46 00 under dagtid för att boka en tid eller se information på Svenska kyrkan Västerås hemsida. Till samtal är alla välkomna, också du som inte är medlem i Svenska kyrkan.

 

Jourhavande präst
Varje natt kl 21-6 kan du få prata med en präst inom Svenska kyrkan. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Det du berättar stannar mellan dig och prästen. Inga samtal spelas in. Här kan du läsa mer om jourhavande präst.