Rudbeckianska gymnasiet idag

Den ursprungliga skolan grundades år 1623 då fundationsbrevet utfärdades till biskop Johannes Rudbeckius av Gustaf den andre Adolf. Från början var det en skola för präststuderande där eleverna kallades djäknar. Men Johannes och hans fru Malin Hising ansåg att även flickor behövde utbildning och grundade därför några år senare Sveriges första flickskola, kallad Pigeskolan.

 

Rudbeckianska gymnasiet är idag en pigg 400-åring som bedriver en modern utbildning där ca 1400 elever och medarbetare tillsammans arbetar för att nå ”Kunskap, Empati och Självkänsla”. Skolan har en stolt kunskapstradition som tar stor hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar. Här vårdas arvet efter Johannes Rudbeckius och Malin Hising som värnade om allas rätt till utbildning. På Rudbeckianska ska alla elever ha möjlighet att lyckas!

På Hallskolans långsida, vid sidan av huvudingången, ser du en stenplatta från den ursprungliga gymnasiebyggnaden. På samma långsida, mot biblioteket, finns en inmurad tavla med Jungfru Maria. Det är ett verk av Axel Wallenberg från 1948, kallat Alma Mater - den milda modern och i kristen tradition, jungfru Maria med Jesusbarnet. Hon finns också med på det gymnasiesigill än idag används som prägling på de betyg som utfärdas av skolan. Samma motiv återfinns på bibliotekets fasad.

 

Information om Rudbeckiusvandringen

Välkommen till Rudbeckiusvandringen som togs fram till Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum 2023. Vandringen rör sig i en av Sveriges två kunskapstrianglar, där kyrka, skola och bibliotek än idag samverkar till det moderna kunskapssamhället.