Den första skolbyggnaden

Här låg den första skolan vid en plats som kallades Djäkne- eller Lekplatsen. Den revs i mitten av 1800-talet och ersattes av modernare skolbyggnader, som idag är Rudbeckianska gymnasiet.

Botaniska trädgården - Sveriges äldsta skolträdgård

Botaniska trädgården är Sveriges äldsta skolträdgård. Anlagt som skolträdgård av Rudbeckius och utvecklat till en verklig botanisk trädgård vid mitten av 1700-talet. Här hittar du bland annat prydnadsväxter ordnade efter de världsdelar där de förekommer vilda, vilda svenska växter, en gammal örtagård, rabatt med örter odlade i trädgården 1789, nyttoväxter, växtfysiologi, frö- och pollenspridning och genetik.

 

Konstverket ”Lekplatsen - Himlen är vårt enda tak!”

Ett konstverk ”Lekplatsen - Himlen är vårt enda tak” av Ann-Sofi Sidén, en av Sveriges mest betydande konstnärer, avtäcks den 24 maj vid jubileumsårets start. Konstverket är placerat på en särskilt utvald plats vid Rudbeckianska gymnasiet, Stadsbiblioteket och Västerås domkyrka. 

Konstverket knyter an till jubileets syfte - att lyfta idén om allas rätt till utbildning och utbildningens betydelse för att bygga välfärd och föreställer två unga kvinnor på styltor som sträcker sig mot varandra över den stenmur som redan finns på platsen. Deras händer möts i en hälsning, en lek eller för att nå gemensam balans.

Skulpturen kommer att få ett verklighetstroget, samtida uttryck och gjuts i aluminium. I skissen binder konstnären på ett skickligt sätt samman skulpturen, muren och markytan genom att använda ett rött marktegel som kommer att sträcka sig runt den befintliga muren och ut över den gång- och cykelväg som leder till Rudbeckianska gymnasiet.

Initiativet till konstprojektet har tagits av Sällskapet Arosbröderna, Sveriges äldsta skolförening som grundades 1902 av tidigare elever vid Läroverket i Västerås, idag Rudbeckianska gymnasiet. Vid 300-årsjubileet 1923 uppfördes bronsskulpturen Johannes Rudbeckius av konstnären Carl Milles, även då i samverkan med Sällskapet Arosbröderna. Skulpturen står placerad på domkyrkoplan.

Information om Rudbeckiusvandringen

Välkommen till Rudbeckiusvandringen som togs fram till Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum 2023. Vandringen rör sig i en av Sveriges två kunskapstrianglar, där kyrka, skola och bibliotek än idag samverkar till det moderna kunskapssamhället.