Meny

Om att jobba här

Svenska kyrkan Västerås har fler än 80 000 medlemmar, 26 kyrkor och 23 begravningsplatser. Att jobba här innebär oftast arbete med människor på olika sätt.

En majoritet av Sveriges befolkning tillhör Svenska kyrkan. Kyrkans arbete är mycket varierat och innebär möten med många människor. Vi möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. Det finns mötesplatser för alla åldrar med allt från öppna förskolor och schysst ungdomsverksamhet till samtalsgrupper, gudstjänster och körer. Kyrkan finns med vid många större livshändelser som dop, vigsel och begravning, men är också en del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset.

Genom internationellt arbete görs insatser som kommer världens mest utsatta till del. Kyrkan arbetar aktivt med klimatfrågor och bidrar till kamp mot svält och förtryck.

Svenska kyrkan är också en av Västerås största kulturarrangörer och erbjuder årligen hundratals gratis konserter, föredrag och visningar. Vi arbetar för att hålla kyrkorummen och kyrkogårdarna tillgängliga och för att bevara vårt gemensamma kulturarv. Vi finns också med på festivaler och andra folkfester, till exempel med Drive in-vigslar på Västerås Summer Meet. Svenska kyrkan deltar i åtskilliga nätverk i samhället.

I Svenska kyrkan Västerås arbetar runt 230 medarbetare. Som medarbetare är du del av en resursstark modern organisation. Du har schyssta utvecklingsmöjligheter, schyssta arbetskompisar och förmåner, och möjlighet att bidra till att göra schyssta saker för din omgivning.

Det finns många olika yrken inom Svenska kyrkan

De man kanske först tänker på är de så kallade profilyrkena: präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger. Men det finns givetvis många fler typer av tjänster och medarbetare med mycket varierande kompetenser. Det kan handla om personal som ska arbeta på kyrkogårdar, sekreterare, kommunikatörer och ekonomer. Svenska kyrkan bedriver en kvalificerad och mångskiftande verksamhet och lockar som arbetsplats människor med olika bakgrund.

Som anställd finns inget krav på medlemsskap eller trostillhörighet, (förutom för profilyrkena där särskilda regler gäller), men självklart är det en förutsättning att man delar organisationens grundläggande värderingar. Svenska kyrkans arbete grundar sig på den kristna tron.

Svenska kyrkan Västerås finns i lokaler över hela staden och i förort.

Jobba ideellt

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideellt engagerad och volontär är du med och bär kyrkan tillsammans med anställda och förtroendevalda.

Det finns många sätt att engagera sig. Du kan till exempel delta i en besöksgrupp, vara gudstjänstvärd, sjunga i kör, vara konfirmandledare, arbeta med aktiviteter för flyktingar eller med läxhjälp till barn i skolålder. Kontakta en kyrka nära dig om du vill engagera dig ideellt.

Förtroendevald

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Som förtroendevald har du fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar och är en del av den demokratiska beslutsprocessen i Svenska kyrkan. Vart fjärde år väljer Svenska kyrkans medlemmar, gnom kyrkovalet, vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara förtroendevald.