Foto: Henrik Mill

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder rum för begravningsceremoni och olika möjligheter för sista vilan - oavsett den avlidnes trostillhörighet. Kyrkogårdsförvaltningen vårdar och underhåller också Västerås tjugotre kyrkogårdar.

För Svenska kyrkan Västerås är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Här finns information om vår behandling av personuppgifter.

Aktuellt Kyrkogårdsförvaltningen

Nyheter från Svenska kyrkan Västerås