GDPR - Dataskyddsförordningen

Förordningen GDPR gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För Svenska kyrkan Västerås är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter på ansvarsfullt och respektfullt sett och vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Här finns information om vår behandling av personuppgifter.