Arbete till stöd för hemlösa

Svenska kyrkan Västerås och Västerås Stadsmission samarbetar på många sätt för att stötta hemlösa, bland annat genom boendestöd och dagverksamhet men också möjlighet till att få hjälp med mat och kläder.

Läs gärna mer här om hur vi arbetar: https://vasterasstadsmission.se/vara-verksamheter/dagverksamheten/ och https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/diakoni---omsorg-om-manniskor

Du kan också bidra i arbetet på olika sätt.

Du som vill kan också lämna ett bidrag via: https://vasterasstadsmission.se/ge-och-hjalpa/. Tillsammans kan vi hjälpa fler.

Skänk gärna en tanke till de hemlösa. Välkommen till någon av våra 26 kyrkor för att tända ett ljus. Du kan också tända ett ljus hemma eller via webben: https://be.svenskakyrkan.se/