Foto: Henrik Mill

Diakoni - omsorg om människor

Diakoni kan beskrivas som omsorg om människor och är det ord som används om kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa, och är en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse. 

Diakonerna i Västerås möter ofta människor som av olika anledningar har det svårt i livet. De har tystnadsplikt och arbetar bland annat med stödjande samtal, ordnar sorgegrupper och besöker gamla och ensamma. De arbetar också med andra stödinsatser, som kan handla om allt från att följa med en medmänniska till en myndighet, att hjälpa människor i kris eller arbeta mot våld. 

Det sociala arbetet kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.

Behöver du stöd eller vill tala med någon som lyssnar och hjälper dig, kan du ringa in till vår växel vardagar 8-16 på 021-81 46 00, eller kontakta någon av Svenska kyrkan Västerås diakoner. 

Möt en av våra diakoner

Pernilla Linered är diakon i Gideonsbergskyrkan. Diakoni kan beskrivas som omsorg om människor och är det ord som används om kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Väntjänsten Önsta Gryta

Bli en vän för någon

Vill du minska ensamheten i samhället? Bli en Väntjänstare och dela med dig av din tid till en medmänniska. 

Kontakta en diakon

Behöver du stöd eller hjälp? Här hittar du kontaktuppgifter till diakonerna i Västerås.

Diakonerna stöttar och hjälper

Diakonerna stöttar och hjälper på många olika sätt, vid olika skeden och händelser i livet. Anna, Juha och Eva är några av dem som fått stöd genom våra diakoner. Här är deras berättelser.

Diakoni - FAQ

Vad handlar diakoni om egentligen och hur kan du får hjälp och stöd? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Du är inte ensam - någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Här hittar du flera kontaktvägar till medmänniskor att prata med. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen till kyrkan för att prata med någon. Du behöver inte vara medlem eller troende.

Arbete till stöd för hemlösa

Svenska kyrkan Västerås och Västerås Stadsmission samarbetar på många sätt för att stötta hemlösa, bland annat genom boendestöd och dagverksamhet men också möjlighet till att få hjälp med mat och kläder.

En äldre dam tar emot en matkasse vid dörren.

Genom samarbeten kan vi hjälpa fler

Svenska kyrkan Västerås samarbetar på många sätt lokalt för ett bättre samhälle. Vi samarbetar bland annat med Västerås Stadsmission och Lokala Hjälpen. Vi samarbetar kring såväl insatser som insamlingar och är bland annat största bidragsgivare till Västerås Stadsmission. Nationellt och internationellt arbetar vi tillsammans med Act Svenska kyrkan för att skapa förutsättningar för en bättre, rättvis värld.