Foto: Henrik Mill

Diakoni - omsorg om människor

Diakoni kan beskrivas som omsorg om människor och är det ord som används om kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa, och är en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse. 

Diakonerna i Västerås möter ofta människor som av olika anledningar har det svårt i livet. De har tystnadsplikt och arbetar bland annat med stödjande samtal, ordnar sorgegrupper och besöker gamla och ensamma. De arbetar också med andra stödinsatser, som kan handla om allt från att följa med en medmänniska till en myndighet, att hjälpa människor i kris eller arbeta mot våld. 

Det sociala arbetet kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.

Behöver du stöd eller vill tala med någon som lyssnar och hjälper dig, kan du ringa in till vår växel vardagar 8-16 på 021-81 46 00, eller kontakta någon av Svenska kyrkan Västerås diakoner.