Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon:+46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Gravrätten är vanligen tidsbegränsad, från och med år 2000 är den 25 år.

 

Gravrättsinnehavaren

  • Får bestämma om vem som ska gravsättas i gravplatsen
  • Får bestämma om utformningen av gravanordningen inom gällande reglemente
  • Får bestämma om gravplatsens utsmyckning inom gällande reglemente
  • Får förnya gravrätten och återlämna gravplatsen till upplåtaren
  • Har ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick
  • Får göra anmälan om förnyelse och anmäla ny gravrättsinnehavare. Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda övriga i frågor som rör gravplatsen.

 

Gravrättsinnehavaren ska i första hand vara en fysisk person.

Om det inte finns någon efterlevande som kan eller vill bli gravrättsinnehavare är gravrätten förbehållen den avlidna i 25 år efter gravsättningen (förbehållsgravplats). Under den tiden står Kyrkogårdsförvaltningen som ägare.