Foto: Josefin Casteryd /IKON

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Gravrätten är vanligen tidsbegränsad, från och med år 2000 är den 25 år.

 

Gravrättsinnehavaren

  • Får bestämma om vem som ska gravsättas i gravplatsen
  • Får bestämma om utformningen av gravanordningen inom gällande reglemente
  • Får bestämma om gravplatsens utsmyckning inom gällande reglemente
  • Får förnya gravrätten och återlämna gravplatsen till upplåtaren
  • Har ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick
  • Får göra anmälan om förnyelse och anmäla ny gravrättsinnehavare. Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda övriga i frågor som rör gravplatsen.

 

Gravrättsinnehavaren ska i första hand vara en fysisk person.

Om det inte finns någon efterlevande som kan eller vill bli gravrättsinnehavare är gravrätten förbehållen den avlidna i 25 år efter gravsättningen (förbehållsgravplats). Under den tiden står Kyrkogårdsförvaltningen som ägare.

Här kan du ladda ner Reglemente för Begravningsverksamheten