En trygg del av civilsamhället

Svenska kyrkan är en viktig beståndsdel för att skapa trygghet i civilsamhället. Vi har ett nära samarbete med Västerås stad, otaliga organisationer och föreningar som alla arbetar för att skapa ett tryggt Västerås och bidra till ett schysstare samhälle.

Några beståndsdelar i vårt arbete är att vi stöttar samhället i olika former av kriser. När ett samhälle drabbas av en kris finns ett stort behov av att kunna vända sig till kyrkan. Därför deltar vi i kriskommunikationsnätverket och har en nära kontakt med Västerås stad gällande kris- och beredskapsfrågor.

Vi samarbetar också med en rad organisationer som bidrar till ett schysstare samhälle, till exempel Stadsmissionen och Lokala hjälpen. 

Behöver du stöd eller känner att du skulle vilja ha någon att prata med i en svår situation? Då finns våra diakoner. De möter ofta människor som av olika anledningar har det svårt i livet. De har tystnadsplikt och arbetar bland annat med stödjande samtal, ordnar sorgegrupper och besöker gamla och ensamma. Du hittar mer information om vår diakoni här.