Ängel på en gravsten
Foto: Magnus Aronson/IKON

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som vi förlorat. Den är också något att hämta kraft ur för anhöriga. I gudstjänsten överlämnas den döde i Guds kärleksfulla händer. Här kan du läsa om hur en begravning går till och om samtalsgrupper för sörjande och andra möjligheter till stöd som finns i kyrkan.

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Begravningen är en del i det avskedet och omfattar praktiska förberdelser så väl som begravningsgudstjänst och gravsättning.  Ett råd till dig som anhörig är att ta dig tid att fundera på vad du tycker är viktig kring begravningen. Alla beslut behöver inte fattas på en gång. Det finns tid att landa.

VEM GÖR VAD

I samband med ett dödsfall kan det vara svårt att veta vad som behöver göras - och vem som gör vad. Kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, eventuell kremering och gravsättning. De anhöriga tar hand om praktiska förberedelser i samband med begravningen.

Mer praktisk information hittar du på Kyrkogårdsförvaltningens sida. Klicka här.

Förberedelser

Som anhörig kan du välja om du vill ta hand om de praktiska förberdelserna inför begravningen på egen hand eller om du vill ta hjälp av en begravningsbyrå. Det handlar till exempel om anmälan av dödsfallet till myndigheterna, kontakter med kyrkan för bokning av tid och plats för begravningsgudstjänsten och bokning av gravplats. 

Begravningssamtal

När begravningsgudstjänsten är bokad tar prästen kontakt med de anhöriga för ett samtal om begravningsgudstjänsten. Anhöriga har stora möjligheter att påverka hur begravningen utformas, till exempel i valet av musik.

Begravningsgudstjänsten

En gudstjänst är den kristna riten för att säga farväl till och tacka för en människa. Den hålls oftast i en kyrka, ett kapell eller ett krematoriekapell. Många föredrar att vara i en kyrka som ligger i den avlidnes hemförsamling, men det är inte nödvändigt.

I begravningsgudstjänsten får de närvarande möjlighet att ta farväl. Kroppen läggs till vila och prästen överlåter sedan den avlidna i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten är det vanligt att fortsätta gemenskapen med en stunds samvaro, med mat eller fika. I närheten av de flesta kyrkor finns församlingsgårdar och andra lokaler som passar för både större och mindre sällskap att hyra.

Gravsättning

I samband med gravsättningen kan anhöriga välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och gravplatsen markeras med en sten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Det finns också något som heter askgravlund som är ett mellanting mellan en minnslund och en gravplats utmärkt med namn.

Mer information hittar du på Kyrkogårdsförvaltningens sida. Klicka här.

Leva vidare-grupper

Ibland kan sorgen efter ett dödsfall kännas allt för tung. Det kan betyda mycket att få dela tankar, känslor och minnen med andra i samma situation.