Foto: Malin Arnesson

Konfirmation

Vem är jag? Duger jag? Finns Gud? Kan man få bönesvar? Vad är egentligen meningen med allt? Kan man förlåta allt? Under din tid som konfirmand är det du och dina funderingar som är viktigast

Konfirmation – två alternativ

Värö-Stråvalla församling erbjuder två olika alternativ den som vill konfirmeras. Innehållet är ungefär detsamma, skillnaden är tiden och upplägget.

Terminsgrupp

Konfaträffar: Varannan onsdag 16.30-18.30 i Värö församlingshem. Start 16 september.

Läger: Helsjöns folkhögskola 13-16 maj.

Konfirmation: 30 maj

Informationsträff för föräldrar 2 september 18.00 Värö kyrka.

För mer information, kontakta Susanna Gustafsson.

 

Sommargrupp

Konfaträffar: Fyra träffar under vintern samt vecka 26  i Värö församlingshem.

Läger: Vecka 27 – Resa till Krakow och Auschwitz 5-10 juli

Övning inför konfirmation: 17 juli

Konfirmation: 18 juli

Informationsträff för föräldrar 2 september 19.00 i Värö kyrka

För mer information, kontakta Katarina Hellgren.

 

 

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Vid din tid som konfirmand får du en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra! 

Kontakta mig

Katarina  Hellgren

Katarina Hellgren

Värö-Stråvalla församling

Kyrkoherde

Susanna Gustafsson

Susanna Gustafsson

Värö-Stråvalla församling

Komminister