Foto: Malin Arnesson

Konfirmation

Vem är jag? Duger jag? Finns Gud? Kan man få bönesvar? Vad är egentligen meningen med allt? Kan man förlåta allt? Under din tid som konfirmand är det du och dina funderingar som är viktigast

Konfirmation – två alternativ

Värö-Stråvalla församling erbjuder två olika alternativ den som vill konfirmeras. Innehållet är ungefär detsamma, skillnaden är tiden och upplägget.

Terminsgrupp

Konfaträffar: Varannan onsdag 15.30-18.00 i Värö församlingshem. Terminen har börjat, är du intresserad av att vara med, kontakta Susanna Gustafsson.

 

Sommargrupp

Konfaträffar: Fyra träffar under vintern samt vecka 26  i Värö församlingshem.

Läger: Vecka 31 Resa till Krakow och Auschwitz

Är du intresserad av att vara med, kontakta Katarina Hellgren.

 

 

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Vid din tid som konfirmand får du en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra!