Foto: Emilia Lindstrand

Värnamo kyrka

Här kan du läsa om Värnamo kyrkas utsida och insida

Värnamo kyrka ligger centralt i marknadsstaden Värnamo.

Den nuvarande kyrkan invigdes 1875 och ersatte då en tidigare kyrka från 1776. Det finns indikationer på att Värnamos första kyrka byggdes på 1300-talet, men den vet man nästan ingenting om. Däremot finns det anteckningar om en kyrkoherde vid namn Gøty. Han var verksam i Värnamo kring 1238.

Flera kyrkor har uppförts, använts och rivits innan den nuvarande från 1875 invigdes. Högst upp på kyrktornet sitter ett Andreaskors och inne i kyrkans norra korsarm finns Sankt Andreas Kapell. Det är alltså inte för intet som kyrkan ibland kallas för Andreaskyrkan. Dock är det Värnamo kyrka som är det officiella namnet på helgedomen.

Det mest utmärkande inne i kyrkan är de så kallade katedralfönstren. Det är R. Callmander från Göteborg som målat dem. Mittenfönstret är delat i tre fält och de är mättade med symbolik.

I det nedersta står det IHS (Jesus), runt namnet går den så kallade pärleringen som står för tron och de blå snirklingarna runt denna är en symbol för hoppet. Bakgrundsfärgen är röd och det ska symbolisera kärleken. Tron, hoppet och kärleken.

I det mellersta syns två änglar. Den i guldskimrande kläder är en man som håller fram det röda offerkorset. Den andra är en kvinna som håller fram ett rökoffer. Hennes klädnad är violett för fasta och bot, röd för kärleken och grön för tron.

Och slutligen i det översta fönstret ser vi den uppståndne Frälsaren med ”vårsolens gulröda morgonglöd” överst som ett valv.

De båda sidofönstren ska föreställa det himmelska Jerusalems portar.

Ett nytt altare sattes in år 2000 som komplement till huvudaltaret. Infällt i det nya altaret sitter en sten från klosterkyrkan i Nydala.

Mycket mer finns att uppleva i Värnamo kyrka, bland annat den dopfunt från 1200-talet som är placerad i Andreaskapellet.

 

Dopfunten i Andreaskapellet

Fakta till den här texten är hämtad ur häftet ”Klockorna kallar” som sammanställts av Lennart Carlsson och som finns i Värnamo kyrka samt i Värnamo församlingshem för den intresserade.

Titta in i Värnamo kyrka!

Värnamo församlingshem ligger på Kyrkogatan 17.

Korta fakta:

Arkitekt Hugo Bolker

Byggår 1953

Tillbyggnad 1972

Ombyggnad 1993

Församlingshemmet ligger mitt emellan kyrkan i centrum och begravningskapellet.

I huset finns församlingsexpeditionen, en större avdelning med kontor och tre våningar med samlingssalar av olika karaktär.