Organisation

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Många människor hjälps åt att fatta beslut och driva församlingens arbete, ekonomi och riktning framåt. Var fjärde år hålls kyrkoval. Du som är medlem får rösta. Resultatet styr vilka som väljs till kyrkofullmäktige.

Nedan kan du se vilka personer som ingår i Värnamo pastorats nuvarande organisation, utöver anställda.

Foto: Emilia Lindstrand

Protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden får du gärna ta del av i sin helhet. Hör av dig till expeditionen om du vill ha dem via mejl eller post!

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden
Värnamo pastorats valkrets

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Ledamöter
Ulla Gradeen
Lennart Persson
RosMarie Johannesson
Ronny Krönvall
Anna-Stina Sjöholm Söder
Eva Persson
Yvonne Johansson
Elisabeth Kinnerlöv
Ingmar Johansson


FRIMODIG KYRKA

Ledamöter
Kent Enoksson
Ragnhild Utterström
Gunilla Fjellander Andersson
Torbjörn Nilsson
Ulla Winton
Rolf Lund
Ann-Kristin Lindberg
Håkan Palm
Ersättare och ersättarnummer
Ingrid Fredriksson 1
Alf Heljemo 2
Marianne Lund 3
Conny Svensson 4


GLADARE FÖRSAMLINGSLIV I VÄRNAMO PASTORAT
Ledamöter
Thomas Borglin
Gun-Britt Carlsson
Helén Håkansson
Hans-Jürgen Schlegel
Anders Nilsson
Per Mattsson
Tommy Eriksson
Anita Krönvall
Anna Ekberg
Evert Petersson


Nydala-Fryele församlingslista i Värnamo pastorat

Ledamöter:
Henric Johnson
Ingrid Lindberg
Lars-Olof Öberg
Bengt Lindman
Ersättare: 
Ann-Mari Pettersson 1
Ann-Marie Lindman 2