Någon kryssar i rutorna på en valsedel.
Foto: Emma Berkman /Ikon

Organisation

Värnamo församlings viktigaste arbetsuppgift är att möta människor. De förtroendevalda hjälps åt att fatta beslut och driva församlingens arbete, ekonomi och riktning framåt.

På uppdrag av de förtroendevalda arbetar präster, diakoner, kyrkomusiker, församlingspedagoger och andra medarbetare för att möta människor samt planerar och utvecklar arbetet så att tid frigörs till de grundläggande uppgifterna.

Nedan kan du se vilka personer som ingår i Värnamo församlings nuvarande organisation, utöver anställda.

ordinarie ledamöter i Kyrkofullmäktige

2022-2025

S = Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
FK = Frimodig kyrka
GfVp = Gladare församlingsliv i Värnamo pastorat
NFfVp = Nydala-Fryele församlingslista i Värnamo pastorat

Thomas Borglin (GfVp)
Gun-Britt Carlsson (GfVp)
Tommy Eriksson (GfVp)
Helén Håkansson (GfVp)
Dan Lindau (GfVp)
Per Mattsson (GfVp)
Anders Nilsson (GfVp)
Richard Olsson (GfVp)
Kerstin Berggren (FK)
Matilda Fors (FK)
Claes Johannesson (FK)
RosMarie Johannesson (FK)
Maria Karlsson (FK)
Yvonne Palmaer (FK)
Irene Torstensson (FK)
Ulla Winton (FK)
Ulla Gradeen (S)
Yvonne Johansson (S)
Inger Karlsson (S)
Ronny Krönvall (S)
Håkan Nilsson (S)
Lennart Persson (S)
Henric Johnson (NFfVp) - ordförande
Ingrid Lindberg (NFfVp)
Lars Olof Öberg (NFfVp)

ersättare
Anna Ekberg (GfVp)
Carina Johansson (GfVp)
Anita Krönvall (GfVp)
Evert Petersson (GfVp)
Gunilla Fjellander-Andersson (FK)
Helena Othin (FK)
Håkan Palm (FK)
Susanne Andersson (S)
Eva Persson (S)
Dan Stenberg (S)
Ann-Mari Lindman (NFfVp)
Bengt Lindman (NFfVp)

 

 

 

 

 

Miljöarbetet i Värnamo pastorat

Miljöarbetet påbörjades för många, många år sedan, men 2018 bildades en ny arbetsgrupp.

Från pastorat till församling

Här kan du läsa om förändringen som sker från och med att vi går in i år 2023.

Kyrkorådet i Värnamo

Värnamo församling består nu av en församling i vilken Nydala-Fryele ingår. Kyrkorådet fungerar som en styrelse för hela församlingen.