Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ungdom & konfirmation

För dig mellan 13 och 25 år.

Konfa 21/22

Torsdagsgruppen

Gruppen träffas i församlingshemmet kl 16.00 -18.00. Vi börja med fika och avsluta med andakt. Där emellan har vi olika konfa-pass  där vi pratar, leker och lär oss om livet och kristen tro. Det brukar bli en go gemenskap som är rolig att komma till.

Viktiga datum under året:

Uppstart med föräldrarinfo 2 sep kl 18.00

LÄRAKÄNNA-LÄGER 24-26 september, på gården Tallnäs utanför Skillingaryd

VÅRLÄGER 6-8 maj, på Gransnäs som ligger utanför Aneby i norra Småland.

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST i Värnamo kyrka 21 maj

SÖNDAGAR. Konfirmanderna kommer också ses några söndagar för att fira gudstjänst tillsammans. De datumen meddelar vi efter hand.

Kostnad

Att konfirmera sig i Svenska kyrkan är helt gratis. Det inkluderar även våra läger.

Frågor?

Kontakta David Lindén

SÄRSKOLEKONFA

I december startar vi upp en ny grupp med särskolekonfan. För mer information och anmälan kontakta Ulrika Pettersson

Tisdagsgruppen

i Värnamo församlingshem, tisdagar kl 18.30-20 var tredeje vecka

Vi skapar, sjunger och hittar på roliga saker tillsammans. För ungdomar med funktionsvariationer.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ulrika Petersson!

Lux

Värnamo församlingshem, torsdagar kl 18.30 

Vi träffas och umgås, fikar och hittar på roliga grejer tillsammans. Ibland ordnar vi ett LAN i församlingshemmet eller åker på en resa tillsammans. Varje gång har vi en andakt.

Kontakta David Lindén för mer information!