Tack för att du är medlem

Kanske gillar du något av allt det som Svenska kyrkan i Värnamo gör? Dop, vigsel, gudstjänster och begravning är bara en bråkdel. Du som är medlem och betalar kyrkoavgift gör allt möjligt!

AFTER SCHOOL i Värnamo eller Fryele och en massa andra aktiviteter där barn kan träffas och ha kul tillsammans.

GEMENSKAP & AKTIVITETER för unga och äldre som bland annat läger, konfirmation, mötesplatser och studie- eller samtalsgrupper.

HEMBESÖK och sjukhusbesök för att stötta äldre, sjuka eller människor som på något sätt befinner sig i kris.

MUSIK med körer för barn och vuxna. Men också konserter och musikgudstjänster för alla smaker.

JOURHAVANDE PRÄST som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda

SAMTALSGRUPPER för den som förlorat någon nära anhörig och de som sörjer.

I KRISSITUATIONER kan Svenska kyrkan stötta med exempelvis kriscentrum och samtalsstöd.

SJÄLAVÅRDSSAMTAL när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.

STÖD TILL ARBETSLÖSA genom projekten Återväxt och Pelarsalen samt vårt bageri, butik, café och second-hand.

STÖD till svenskar som befinner sig utomlands och till människor som är nya i Sverige.

EKONOMISKT STÖD när det verkligen krisar.

ACT SVENSKA KYRKAN som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.

UNDERHÅLL av våra kyrkobyggnader och vårt kulturarv. Här finns bland annat ett av nordens första cistercienserkloster - Nydala kloster.

OCH MYCKET MYCKET MER...