En man och en kvinna går i en korridor. I taket hänger olika skyltar med texterna Frisör, Minilivs och Sjukhuskyrkan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sjukhuskyrkan i Värnamo

Välkommen att kontakta sjukhuskyrkan på Värnamo sjukhus för besök och samtal.

Vi rår inte alltid över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart när livets stora frågor tar tag i oss. Välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan i Värnamo för besök och samtal.

Vill du ha kontakt med Sjukhuskyrkan?

Vi har beredskap alla dagar kl 8-17.

Telefon 0370-30 04 25

Direktnummer till oss som arbetar i Sjukhuskyrkan:

Charlotte Säll, diakon
Tel 010-244 78 77, 0370-30 04 13
charlotte.sall@rjl.se, charlotte.sall@svenskakyrkan.se

Jesper Blom, sjukhuspastor
Tel 010-244 78 75
jesper.blom@rjl.se
Expedition
Sjukhuskyrkans expedition finns på plan 2, nära målpunkt F. Vi har inga fasta expeditionstider men nås på telefon eller via kontaktcenter.

Meditations- och bönerum

På sjukhuset finns ett meditations- och bönerum på plan 2, målpunkt H. Det är öppet dygnet runt för dig som önskar en stund av stillhet, lugn och ro.

besöks- och Kontaktinformation

Värnamo sjukhus

Doktorsgatan

331 85 Värnamo

 

Kontaktcenter/växel: 010-241 00 00