Sjukhuskyrkan i Värnamo

Välkommen att kontakta sjukhuskyrkan på Värnamo sjukhus för besök och samtal.

Vi rår inte alltid över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart när livets stora frågor tar tag i oss. Välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan i Värnamo för besök och samtal.

Vill du ha kontakt med sjukhuskyrkan?

Vi har beredskap alla dagar kl 8-17.

Telefon 0370-30 04 25

Direktnummer till oss som arbetar i Sjukhuskyrkan:

Jesper Blom, pastor
Tel 010-24 478 75, mobil 0722 37 66 64
jesper.blom@rjl.se

Charlotte Säll, diakon
Tel 010-24 478 77, 0370-30 04 13
charlotte.sall@svenskakyrkan.se

Erling Wennerlund, pastor

Tel 010-24 478 75, 0735 13 19 48

Expedition

Sjukhuskyrkans expedition finns på plan 2, nära målpunkt F. Vi har inga fasta expeditionstider men nås på telefon eller via kontaktcenter.

Meditations- och bönerum

På sjukhuset finns ett meditations- och bönerum på plan 2, målpunkt H. Det är öppet dygnet runt för dig som önskar en stund av stillhet, lugn och ro.

besöks- och Kontaktinformation

Värnamo sjukhus

Doktorsgatan

331 85 Värnamo

 

Kontaktcenter/växel: 010-241 00 00