Helen Calner
Foto: Joakim Carlström /Ikon

Någon att prata med

Behöver du någon att tala med?

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som erbjuder samtalsstöd. Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till enskilda samtal. Det kan gälla svårigheter som berör; relationer, tro, kris, livsfrågor, förlust av någon som stod dig nära, eller om du bara behöver någon att prata med.

Vi för inga journaler, vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Välkommen att boka tid med någon av oss!

Diakoner

Besökstjänst

Stefan Hedenborg

Stefan Hedenborg

Värnamo pastorat

Ansvarig för besökstjänsten, Besökstjänsten på väg