Foto: Gustaf Hellsing

Miljöarbetet i Värnamo pastorat

Miljöarbetet påbörjades för många, många år sedan, men 2018 bildades en ny liten arbetsgrupp och vi är så ivriga att få berätta vad vi gjort och vad vi ska göra! Vi hoppas också kunna inspirera.

Vad har hänt sen sist?

Det är roligt när vi börjar summera vad vi har gjort för miljöförbättringar under årens lopp!

Vi har bestämt att allt kaffe som Värnamo pastorat serverar ska vara Fairtrademärkt.

Vi har jobbat ganska mycket för att minska energiförbrukningen till exempel genom att successivt byta ut lampor mot LED och att installera närvarosensorer som ser till att lampor inte lyser i onödan. Vi har också sett till så att det finns värmestyrning i kyrkorna i Nydala och Fryele samt i Värnamo kyrka. Uppvärmningen är kopplad till ett bokningssystem och anpassar sig efter utomhustemperaturen. På det viset står inte kyrkorna uppvärmda i onödan.

Vi har också satsat på förnyelsebar energi. I krematoriet använder vi rapsmetylester i stället för fossilolja och släpper ut spillvärme till fjärrvärmenätet. Vi har installerat solpaneler på kyrkogårdsförvaltningen och S:t Johannes kyrka och satsat på vindkraft.

Vi har satt upp fågelholkar, upplåtit mark för honungsbin och får samt börjat lämna gräsklippet kvar på en del ytor.

Det känns också roligt att blicka framåt!

Vi vill bli bättre på att samordna transporter och inköp och även om vi redan idag är hyfsat bra på att sortera vårt avfall kan vi bli bättre på det också.

Vi vill fortsätta att främja den biologiska mångfalden med insektshotell, fler fågelholkar, mer blommande ytor och kanske några ytor där svampar, mossor och mikroorganismer kan få härja fritt.

Tips och knep från miljögruppen

Klicka här för att ta del av tipsen!

En krönika: Att släppa taget om gamla vanor

Det slår mig ibland – det där som handlar om det vardagliga, inrutade. Tanken på att en liten förändring kan göra stor skillnad, när den läggs till andra små förändringar. Så lätt det är att göra saker på rutin! Varför letar jag efter det mest färska brödet när vi hemma hela tiden förvarar det i frysen? Varför tar jag mjölken med längst datum när den oftast går åt på ett par dagar? Varför häller jag ut vattnet från luftavfuktaren i slasken? Varför lämnar jag lampan tänd i ett rum om ingen är där på en stund?

Vi kan alla göra något för jordens framtid. Finns det några gamla vanor du vill släppa taget om?

Jag är vanemänniska, kanske du med? Det krävs en medveten handling för att bryta en vana. Ibland handlar det om något jag inte har tänkt på men som framstår som självklart när någon påpekar det. När jag väljer brödet eller mjölken med kortare datum är jag ju med och minskar matsvinnet, så enkelt och så bra! Det går att skaffa bättre vanor, när jag bestämmer mig för det. Jag kan ta tåget oftare till jobbet. Jag kan ta vara på spillvatten till att vattna med. Jag kan handla ekologiska eller begagnade kläder. Jag kan äta mer vegetariskt. Jag kan välja lågenergilampor. Jag kan... 

Vi kan alla göra något för jordens framtid. Finns det några gamla vanor du vill släppa taget om?

Text: Charlotte Säll

Avslutande uppmaning

Våga tro att det du gör har betydelse!

Du kan vara källan till inspiration! Just du kan vara den som får en person i din närhet att känna hopp. Miljöarbetet i Värnamo pastorat är ju bara en mikroskopiskt liten sak i ett globalt perspektiv och det är lätt att tappa modet. Men det pågår små miljöarbeten nästan överallt på jorden och alla insatserna tillsammans gör stor skillnad!

Vi hoppas att miljöarbetet i Värnamo pastorat ska vara en inspirationskälla för dig! Vi vågar tro att det vi gör har betydelse.

Läs gärna Ett biskopsbrev om klimatet (2019) författad av Svenska kyrkans biskopar.

Ett biskopsbrev om klimatet

Läs biskopsbrevet här

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid. Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare. Jesus Kristus, du har gått på vår jord och lever mitt ibland oss. Gör oss känsliga för människors och hela skapelsens lidande. Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv, i rättvisa och solidaritet med dem som lever och kommer att leva. Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft, du talar till våra samveten. Trösta oss när vi lider och plågas av ångest. Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro. Skapa om oss till att bli vad vi är: en enda mänsklighet under samma himmel.

Bön för klimatet (ur Ett biskopsbrev om klimatet, 2019)