Kyrkorådet i Värnamo

LEDAMÖTER i kyrkorådet 2018-2021

Lennart Persson, ordförande
Thomas Borglin, vice ordförande
Gun-Britt Carlsson
Ulla Winton
Ronny Krönvall
Anders Nilsson
Torbjörn Nilsson
Hans-Jürgen Schlegel
Anna-Stina Sjöholm Söder
Lars Olof Öberg

ERSÄTTARE

Ann-Mari Pettersson
Gunilla Fjellander Andersson
Per Mattsson
Richard Olsson
Ulla Gradeen
Helén Håkansson
RosMarie Johannesson