Foto: Alex & Martin/Ikon bilddatabas

Kyrkogårdarna

Här kan du läsa mer om kyrkogårdarna. Du kan också själv vandra runt på kyrkogårdarna här, digitalt.

Inom Värnamo kyrkogårdsförvaltning finns fyra kyrkogårdar

Värnamo Norra kyrkogård

ligger utmed Lagastigen, alldeles i närheten av vattendraget Lagan. Här kan du se mer av kyrkogården.

På Värnamo Norra kyrkogård finns ca 5700 gravar. Det finns kistgravar, urngravar, askgravplatser och en minneslund. Den äldsta delen är från 1905.

Värnamo Södra kyrkogård

är belägen strax intill Apladalen. Titta här!

Kyrkogården anlades 1863 och den äldsta registrerade graven är från 1879. Gravplatsen består idag av ca 400 gravar varav de flesta är urngravar. Gravplatsen upplåts fortfarande för nya gravsättningar.

Fryele kyrkogård

ligger i anslutning till Fryele kyrka ca 13 km nordost om Värnamo. Den äldst bevarade gravstenen är från 1689. På kyrkogården finns i dagsläget enbart kistgravar, givetvis med möjlighet för nedsättning av urnor. Däremot finns det inget särskilt urngravområde och heller ingen minneslund. Sammantaget finns det ca 600 gravar på kyrkogården. Troligtvis fanns det redan på 1200-talet en begravningsplats i anslutning till kyrkan.

Titta på kyrkogården!

Nydala kyrkogård

Kyrkogården ligger i anslutning till Nydala klosterkyrka ca 2 mil nordost om Värnamo. På kyrkogården finns ca  800 gravar och den äldsta som vi har registrerad i datasystemet är från 1857. På Nydala kyrkogård är det huvudsakligen kistgravplatser men det finns också en askgravplats utformad som en stenmur.

Kyrkogården togs förmodligen i bruk på 1100-talet då klostret uppfördes. Titta närmare på kyrkogården.

Ytterligare gravar

Det finns en del gravstenar bevarade i anslutning till Värnamo kyrka. Troligtvis ligger de inte på sin ursprungliga plats och det är ovisst hur gammal begravningsplatsen är. Det finns dock indikationer på att den första kyrkan uppfördes på 1300-talet och sannolikt är att begravningsplatsen följde kyrkan.

De bevarade stenarna är framför allt från 1800-talets början, men det finns också några odaterade och en från 1700-talets slut.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Expeditionen hittar du på

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Telefon: 0370-30 04 00

 
Våra telefon- och öppettider är

Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Onsdag Stängt
Torsdag 10-12
Fredag 10-12

Övriga tider svarar vi i den mån vi kan

E-post: varnamo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen finns på Kyrkogatan 17, Värnamo