Konfirmation 2022/2023

Välkommen som konfirmand i Svenska kyrkan i Värnamo! Konfirmationstiden är en unik möjlighet att lära känna sig själv, nya och gamla vänner och kristen tro i en öppen och tillåtande miljö där inga frågor är för små eller för stora. Här finns information och möjlighet att anmäla sig.

Att konfirmera sig är en möjlighet att lära känna nya människor, göra roliga saker och fundera över de stora frågorna i livet. Vad är viktigt för mig? Vem är Gud? Kan jag alltid vara mig själv? Varför finns ondska? Dessa och många fler frågor funderar vi på tillsammans under året. Här blir du sedd och tagen på allvar tillsammans med dina vänner, både nya och gamla. Konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten då vi tillsammans får möjlighet att fira. Ordet konfirmation betyder ”bekräftelse” och det som bekräftas i konfirmationen är dopet. Är du inte döpt så kan du döpas under konfirmationstiden. Du behöver också vara medlem i Svenska kyrkan.

KOM OCH TRÄFFA OSS!

Info/föräldraträff torsdagen den 2 juni kl 18.00 i församlingshemmet, Kyrkogatan 17 i Värnamo.

Då har du och din/dina föräldrar möjlighet att träffa oss ledare, få veta mer och ställa frågor.

Anmälan

För att hjälpa oss i vår planering är vi tacksamma om du anmäler dig till konfirmationen här på hemsidan så snart du vet, eller senast 2 september.

HUR ÄR ÅRET UPPLAGT 2022-2023?

Konfa classic

Vi träffas oftast i församlingshemmet på torsdagar kl 16.00 -17.45. Vi går på gudstjänst tillsammans under året och gör någon utflykt  Vi brukar börja med drop-in och fika kl 16.00 -16.30. Detta är vår traditionella konfagrupp där vi pratar, leker och lär oss om livet och kristen tro. Det brukar bli en go gemenskap som är rolig att komma till.

Start

Konfan startar torsdagen den 15 september i Församlingshemmet. Första gången är föräldrarna också välkomna på en föräldraträff och därför samlas vi till kl 18.00 vid detta tillfälle.

Läger

Vi åker på två läger. Ett lärakänna-läger på hösten (30 september-2 oktober) på gården Tallnäs utanför Skillingaryd och ett avslutande helg-läger i maj 2023

Ibland kan man av olika anledningar känna sig obekväm med att åka på läger. Hör av er så hittar vi en lösning tillsammans.  ☺

Konfirmanderna kommer också ses några söndagar per termin för att fira gudstjänst tillsammans. 

Vi avslutar året med en högtidlig konfirmationsgudstjänst i Värnamo kyrka den 27 maj.

KOSTNAD

Att konfirmera sig i Svenska kyrkan är helt gratis. Det inkluderar även våra läger.

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera ovanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Värnamo pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0370-30 04 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Konfirmationskåpor som hänger på galgar i en korridor.
Foto: Lina Beutler /Ikon

Anmälan

Fyll i formuläret för att anmäla dig. Sista anmälningsdag är på mötet den 2 september. Men anmäl dig gärna tidigare då det hjälper oss i vår planering. Om du, av någon anledning, inte kan/vill fylla i uppgifterna nedan kan du kontakta David Lindén.

När du skickat in anmälan så får du ett bekräftelsemejl och några veckor innan start får du en inbjudan på posten.

Välkommen!

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera ovanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Värnamo pastorat, Box 624, 331 26 Värnamo. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0370-30 04 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Några konfirmander i vita kåpor jämför sina gympaskor.

Vanliga frågor om konfirmation

Här hittar du svar på några vanliga frågor om konfirmation.