Dop, konfirmation, vigsel och begravning

I Svenska kyrkan ryms hela livet. Som ett löfte om Guds närvaro i allt som sker vill Svenska kyrkan i Värnamo vara närvarande i livets alla skiftningar.

Dop

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan och del i den världsvida kyrkan. Svenska kyrkan döper många barn men är också den kyrka som döper allra flest vuxna. Oavsett ålder är du varmt välkommen att bli döpt. Klicka på bilden, så kan du se en film om dopet och läsa mer om vad man behöver tänka på.

Vigsel

Att gifta sig är stort! Svenska kyrkan vill gärna vara med och dela er glädje och era löften till varandra. Vigseln är en gudstjänst där ni får möjlighet att säga "Ja" till varandra inför både Gud och de som står er nära.

kista

Begravning

Här finns information för dig som är anhörig, sörjer, ska boka begravning eller har frågor om gravvård.