Dop, vigsel och begravning

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. I Svenska kyrkan ryms hela livet. Som ett löfte om Guds närvaro i allt som sker vill Svenska kyrkan i Värnamo vara närvarande i livets alla skiftningar.