På grund av virusepidemin ställs många gudstjänster in i traditionell form och sänds i stället på internet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänst & bön

Välkommen att dela bönelivet och gudstjänstgemenskapen här!

Måndag-fredag

09.00 Morgonbön i Värnamo kyrka. Sänds även digitalt via Facebook & Youtube.

TISDAGAR

08.15 Morgonmässa i S:t Johannes kyrka.

ONSDAGAR

18.00 Mässa i Värnamo kyrka.

TORSDAGAR

18.30 Mässa i S:t Johannes kyrka.

Söndagar

10.00 Mässa i S:t Johannes kyrka.

11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Sänds digitalt via Facebook & Youtube.

18.00 Kvällsgudstjänst i Värnamo kyrka.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.