På grund av virusepidemin ställs många gudstjänster in i traditionell form och sänds i stället på internet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänst & bön

Välkommen att dela bönelivet och gudstjänstgemenskapen här!

Måndag-tisdag

09.00 Morgonbön från Värnamo kyrka. Sänds digitalt via Facebook.

ONSDAGAR

18.30 Veckogudstjänst. Sänds digitalt via Facebook.

Söndagar

11.00 Högmässa från Värnamo kyrka. Sänds digitalt via Facebook.

18.00 Enkel kvällsgudstjänst. Sänds digitalt via Facebook.

nattvardsmöjlighet

Söndagar kl 14.00, 14.20, 14.40, 15.00 & 15.20. Nattvardsmöjlighet i Värnamo kyrka. Vi samlas åtta personer till en enkel mässa. Nattvarden tas sedan emot i bänken.

Söndagar (ojämna veckor) kl 16.00 & 16.30. Välkommen att ta emot nattvarden i en kort och enkel mässa i Nydala kyrka. Max åtta deltagare per gång och vi tar emot gåvorna i bänkarna.

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.