Från pastorat till församling

Här kan du läsa om förändringen som sker från och med att vi går in i år 2023.

Från och med den första januari 2023 så går Värnamo församling och Nydala-Fryele församling ihop och blir en församling som kallas Värnamo församling. Det betyder att begreppet Värnamo pastorat upphör.

Rent praktiskt betyder det inte så mycket i vardagen, men det gör det lite enklare för oss att planera verksamheten som vi vill och behöver.

Vi kommer fortsättningsvis också har lokalt medbestämmande kring våra olika kyrkor genom våra olika råd men kyrkorådet kommer att få lite fler uppgifter som handlar om den gemensamma planeringen av vår verksamhet.

Samtidigt som det inte betyder så mycket praktiska förändring för oss så är det ändå så att de gamla församlingsnamnen Nydala och Fryele försvinner. Det är gamla namn och begrepp som upphör – och det kan ju alltid kännas lite vemodigt. Men kyrkorna står kvar, gudstjänster kommer fortsättas att firas och evangeliet förkunnas.

Låt oss be:
Herre, tack för att du är oss nära genom alla tider och skiftningar. Vi tackar dig för alla minnen som de gamla församlingsnamnen väcker inom oss, tack för allt arbete och alla böner som utförts och betts genom århundraden. Välsigna nu vår nya organisation, låt den fortsätta vara ett redskap för ditt rike och ditt evangelium. I Jesu namn. Amen!

 / Pär-Magnus Möller, kyrkoherde