Volontär i Värmdö församling

Volontär i Värmdö församling
Vill du bli Volontär i Värmdö församling?

Som församling på Värmdö vill vi vara med och bidra till ett bra lokalsamhälle. Vi vill se möjligheter i det att vi är många som hjälps åt. Vi vill vara med och möta utmaningarna. För att kunna bedriva bra verksamheter är vi många anställda och många som engagerar sig frivilligt i församlingens olika delar. Vill du bli en av oss?

Är du intresserad av att bli volontär för det område som intresserar dig. Hör av dig till oss
Behöver du få mer information om församlingens volontärarbete innan du bestämmer dig så berättar vi mer.
Välkommen!

Här behöver vi frivilliga:
Integration och inkludering
Besöktjänst och väntjänst
Kyrkskjuts för att skjutsa till och från verksamheter
Vägkyrka (Guida besökare i kyrkan)

Kontakt:
Anna Björnström, diakoniassistent, (arbetar tisdagar och torsdagar)
anna.bjornstrom@svenskakyrkan.se
08-5740 09 67
Camilla Ulén, präst
camilla.ulen@svenskakyrkan.se
08-574 009 47