Värmdö kyrka

Värmdö kyrka
Värmdö kyrka ligger inbäddad i grönska. Vår vackra medeltida kyrka som anpassats så väl till naturen.
Kyrkan har varit församlingens andliga hem i snart 700 år. Generation efter generation har vårdat och givit sitt bidrag till kyrkans utformning. Gångna släkters minnesmärken och gåvor har fått förmedla vittnesbörd om vår kristna tro. Klockorna kallar inte till ett museum utan till en levande kyrka i en levande skärgård.

Se dig omkring i Värmdö kyrka i en panoramabild   >>

Historia
Värmdö kyrka som förr kallades S:t Eriks och S:t Olofs kyrka är med sina grovhuggna gråstensmurar den enda medeltida kyrkan i Stockholms skärgård – ”skärgårdens katedral”. Kyrksocknen nämndes i bevarade urkunder tidigast 1314. Kyrkan har utvidgats flera gånger under 1300- och 1400-talet. Först tillkom sakristian och vapenhuset som byggdes ut från långhuset och på 1460-talet slogs de femstjärniga valven, så att kyrkan blev ”välvder uppå pelare”. Två decennier senare fick kyrkan sin korsform genom att kapell tillbyggdes i norr och söder under samma tak som sakristian och vapenhuset. På 1600-talet togs dessa sidokapell i bruk som gravkor. På 1700-talet togs tre fönster upp på norra sidan.

I kyrkan finns flera medeltida klenoder i trä. Triumfkrucifixet anses vara från 1300-talets början. Det rikt snidade och förgyllda altarskåpet är utfört av mästare från Lübeck på 1480-talet. Motivet är hämtat ur passionshistorien. När skåpet är stängt ses målningar med händelser ur Marias liv. Skulpturen som föreställer den heliga Birgitta är tillverkad av Immaculatamästaren 1520. Predikstolen som är rikt skulpterad är skänkt till kyrkan 1667. Vidare finns korkåpor, mässhakar och andra textilier, de äldre är från 1600-1700-talen.
Kyrkan är rik på gravminnen från stormaktstiden, bl a epitafier, begravningsvapen och gravtumba.

Värmdö kyrkas orgel
Värmdö kyrka har två orglar, en läktarorgel och en kororgel. Huvudorgeln är unik, byggd år 1860 av orgelbyggarna Söderling i Göteborg, och håller en mycket hög klass. Orgeln har byggts om vid flera tillfällen och återställdes så gott som i sitt ursprungliga skick vid sista renoveringen 1976.

Flygel
2007 köpte församlingen en ny flygel till kyrkan, en Bösendorfer Grand Imperial.

Ljuskronorna
Det finns fyra ljuskronor i kyrkan. Den närmast altaret är en silverglänsande gotisk ljuskrona i malm, tillverkad i Flandern och troligen uppsatt efter kyrkans välvning på 1460-talet. Tolv vinlövsprydda armar bär vardera en S:t Göransbild. Stammen krönes av en knäböjande ängel och avslutas med ett djurhuvud.

Gravkoren
Kyrkan är rik på gravminnen från 1600-talet.
I det norra koret, Baggeska koret, finns en gravtumba över amiralen Johan Bagge (död 1636) och hans båda hustrur Märta Soop och Margareta Ikorn.
I det södra koret, som är gravkor åt släkten Fleming, finns på väggen ett vackert epitafium över amiralen riksrådet Clas Fleming (död 1644) och hans hustru Anna Snakenborg. I koret bevaras också 16 släktvapen, som jämte huvudvapnet bars i sonen och riksrådet Jöran Flemings likprocession (död 1667). I en krypta under koret står bl.a. Clas och Jöran Flemings kistor.
På såväl den norra som södra sidan av kyrkans långskepp hänger ett stort antal begravningsvapen som använts vid begravningsprocessioner till kyrkan.

Klockstapeln
Genom århundradena har den stått som ett landmärke. Den har med sin malm både varnat och kallat. När ofred och fara hotade lät man klockorna tala för att varna bygdens människor.
När kyrkan kallade till gudstjänst så skedde det förr endast med hjälp av stapelns klockor som började i god tid på morgonen. Så en halvtimme före gudstjänstens början talade klockorna om för prästen att det var dags att bege sig till kyrkan. I glädje och i sorg talar klockorna om att det firas gudstjänst i vår kyrka.
Än idag har klockorna samma funktion, även om vi nu till och med finns i cyberrymden.
Klockstapeln uppfördes 1809 på höjden invid kyrkan och ersatte då en äldre stapel från 1624. Den äldsta av våra kyrkklockor är från 1623.

Sockenstugan
Helheten i miljön vid kyrkan fullkomnas med Sockenstugan. Här finns möjligheten att på traditionellt kyrkbacksvis samla människor för att fortsätta gemenskapen. Det kan vara ett sätt att fullkomna gudstjänsten. Ett sätt att markera förkunnelsens tankar om gemenskap. Sockenstugan är för oss ett instrument som är en del av helheten. Den andliga gemenskapen kring ord och sakrament fullföljs i en mer social umgängesdel. I Sockenstugan samlas vi till minnesstund efter begravningar, till familjefest efter dop eller till kyrkkaffe efter gudstjänsten eller… Ja, kanske du också kan hyra Sockenstugan i samband med någon förrättning i kyrkan.