Församlingsgården Sjöliden och Sjölidens kapell

Vägbeskrivning till församlingsgården Sjöliden

Värmdö församlingsgård, Sjöliden
Haghultavägen 25

Sjöliden är Värmdö församlingsgård och här finns också församlingens expedition.
Buss till Grantomta, dit bussarna 435-440 samt 474 från Slussen går.
Ser på kartan nedan hur du ska gå/åka för att komma till Sjöliden.