Sorgegrupp

Sorgegrupp
Sorgen har sin tid
Att förlora någon som betyder mycket är en smärtsam erfarenhet. Många tankar och frågor väcks. Sorgen och saknaden ändrar karaktär med tiden, men den finns där i tomheten efter den vi tvingats säga farväl till. Sorgen ser olika ut för var och en av oss, men vi kan ändå dela erfarenheter med varandra.

Om du är intresserad av att delta i en sorgegrupp – hör av dig till:
Camilla Ulén 08-574 009 47
camilla.ulen@svenskakyrkan.se