Jobbprepp - slutkonferens

Nu avslutar vi vårt fleråriga arbetsmarknadsprojekt Jobbprepp med en spännande slutkonferens på Gustavsbergsteatern den 19/10, kl 9-12. Det skulle vara roligt om ni vill komma!

Jobbprepp startade som ett i huvudsak ideellt projekt i samarbete mellan Frivilliga Familjehem på Värmdö och Värmdö Församling 2019. Då nya gymnasielagen blev ett faktum (juli 2018) insåg vi att vårt fokus skulle komma att bli att rusta ungdomarna för svensk arbetsmarknad. Genom finansiering av Stockholm Stift kunde Jobbprepp dras igång. Under våren 2020 blev det möjligt för kommuner att i samverkan med andra aktörer i samhället ansöka om så kallade §37a-medel från Länsstyrelsen i Stockholm län. §37a-medel går till projekt som syftar till ”att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter”. Projektledarna inom det ideella initiativet Jobbprepp uppvaktade Värmdö kommun och bjöd upp till samverkan och kommunen svarade ja. I juni 2020 beviljades anslaget och projektet har löpt på sedan dess för att nu sammanfattas i en rapport och en slutkonferens.

Målet var att alla deltagare skulle få jobb. Det har de fått! Vi har också låtit göra en ekonomisk analys av hur mycket projektet bidrar till samhällsekonomin. Vår egen slutrapport och den ekonomiska analysen med cost benefits presenteras på konferensen. Vi har gjort en insats som har bidragit till god integration, inkludering och mänskliga och ekonomiska vinster för både Värmdö lokalt och för Sverige. 

Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, SU, pratar om vinsten med god integration på nationell nivå. Biskop Andreas kommer skicka en videohälsning och representanter från Svenska kyrkan lyfter medmänskligheten som kraft och civilsamhällets betydelse för det goda samhällsbygget. Deltagarna, ungdomarna, i projektet medverkar och berättar om sina erfarenheter.

Jobbprepp är ett av många projekt och engagemang runt om i landet, och vårt nätverk i den här gruppen samlar oss runt Stockholm. I det här seminariet vill vi verkligen lyfta betydelsen av allas vårt engagemang. Utan detta hade den här gruppen av unga inte lyckats lika bra. 

Det skulle betyda mycket om ni kan komma till Gustavsberg den 19/10! Sprid gärna inbjudan!

Varmt välkomna!

Anna Björnström, Värmdö församling
Eva Brandsma, projektledare, Frivilliga Familjehem på Värmdö
Sandra von Euler Letsch, Värmdö kommun

Anmälan: https://jobbprepp.nu/slutkonferens/