Foto: Pixabay

Information om personuppgiftsincident

Information om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023.

Svenska kyrkan har hittills inga uppgifter om att angreppet syftade till att komma över personuppgifter eller att några personuppgifter missbrukats. Angriparen har inte tagit sig in i Svenska kyrkans medlemsregister, men kan ha haft tillgång till en begränsad mängd information från andra it-system och arbetsdatorer. 

Mer information hittar du här

Kontaktuppgifter för Värmdö församling:
Dataskyddsombud: Erika Malmberg, 072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

Kontaktperson Värmdö församling (kanslichef):
olivier.guillard@svenskakyrkan.se