Ge en gåva

Ge en gåva
Till församlingen
Du som vill ge en gåva till församlingen har möjlighet att göra det via:
Swisch: 123 511 11 90
Postgiro: 486 61 26-8
Bankgiro: 5552-8954
Märk gärna din gåva med t ex diakoni, musik, barn, ungdom om du vill rikta din gåva.