För skolor

Här presenteras allt vad Värmdö församling erbjuder skolan. Allt går att anpassa efter ålder och nivå. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni vill diskutera andra teman, eller vill komma på ett studiebesök hos oss.

Värmdö kyrka, en kulturskatt Åk 1 – 5
Värmdö kyrka kallas ibland för ”skärgårdens katedral” och är den enda medeltida kyrkan i Stockholms skärgård. Stenkyrkan från 1300-talet var ursprungligen helgad åt S:t Olof och kyrkan är full av statyer, gravar och konst som innehåller en massa berättelser från olika tidsepoker. Vill man djupdyka i historiken om Värmdö är kyrkan en bra startpunkt.
Vi kan anpassa kyrkvandringarna för olika åldrar och utgångspunkter för att passa alla.

Påskens traditioner då och nu Åk 3
Varför firar vi egentligen påsk i Sverige? Var kommer våra traditioner ifrån?
Under en timme går vi igenom bakgrunden och förflyttar oss tillbaka i tiden och går igenom judarnas uttåg från Egypten och kommer fram till när Jesus skulle fira påsk i Jerusalem.
Vi börjar med att prata om den judiska påsken där vi förflyttar oss 4000 år tillbaka i tiden med hjälp av ett traditionellt judiskt påskbord. Påskbordet, som kallas för sederbord, innehåller maträtter och saker som alla har sin speciella betydelse och innebörd. Till exempel får barnen smaka på ”karpas” som är persilja som doppas i saltvatten, för att judarna ska påminnas om alla de tårar som slavarna grät.
Sedan går man över i att prata om den kristna påsken från det att Jesus går in i Jerusalem för 2000 år sedan och ska fira den judiska påsken ”Pesach”, till att stenen till hans grav är bortrullad och han är uppstånden.
Presentationen tar ca 1 timme och vi kan ta emot 20 – 30 barn per tillfälle.

Bibeläventyret Åk 4 och 5
Gamla testamentets berättelser är viktiga inte bara för kristendomen, utan även judendomen och islam. I samband med att eleverna börjar läsa om de olika världsreligionerna så kan bibeläventyret fungera som en bra grund. Bibeläventyret är ett koncept där man går igenom hela gamla testamentets berättelser med hjälp av rörelser och drama.

Livskunskap – Sjölidens kamratbana Åk 4 – 7
”Bästa sättet att få en kompis är att själv vara en.” Livskunskap är något man lär sig om hela sitt liv. Att få möjlighet att reflektera både med andra och med sig själv kan göra att man upptäcker nya egenskaper om sig själv och andra i sin omgivning. Mycket av innehållet hämtar vi från praktiska övningar som kan anpassas efter nivå och grupp.

Vi bjuder in till livskunskapen utifrån ett rullande schema.

Hösttermin:
Åk 7
Åk 4
Vårtermin:
Åk 6
Åk 5

Religionsundervisning Alla årskurser
När man läser om kristendomen kan man ta kontakt med oss för att få höra om hur det är att jobba i kyrkan. Vi kan medverka på lektionerna, ordna studiebesök eller utgå från elevernas frågor. Hur uppstod kristendomen, vad tror en kristen på idag, vem var Jesus och varför var/är han så betydelsefull?
Kontakta oss om era önskemål så försöker vi ordna det.

Traditioner är viktiga Alla årskurser
Advent, påsk, alla hjärtans dag, allhelgona och halloween, jul, midsommar…
Traditioner berikar våra liv och tillhör vår kulturskatt. I ett mångkulturellt samhälle tillkommer många nya traditioner men också de traditioner som man tycker är ”ursvenska” har ofta ett annat ursprung.
Vi kommer gärna och pratar om olika traditioner eller om ni vill komma på studiebesök hos oss. I vilket fall är det bara att kontakta oss så gör vi ett upplägg som fungerar för klassen och det tema som önskas.

Andra teman
Tillsammans med er lärare kan vi utforma och skräddarsy olika saker varefter behov och möjlighet finns. Teman det skulle kunna handla om skulle exempelvis vara; kärlek, relationer, rättvisa/orättvisa, mörker/ljus, död/liv etc.

Kris och katastrof – när livet gör ont
Ibland händer det oväntade. Det kan drabba enskilda elever, personal eller hela skolan. Vi står till förfogande som ett stöd och en resurs kring stödsamtal, krisgruppshantering, minnesstund etc.

Vårt uppdrag
Ett av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag är att bedriva undervisning. Församlingen har också till uppdrag att vara till hands för alla som vistas i församlingen.
I linje med skolans läroplan och i samarbete med skolorna vill vi ge möjlighet till ett lärande om kristendomen, kyrkans roll, våra traditioner och kopplingen till vår svenska historia.
Vi vill i Värmdö församling vara en resurs för barn, ungdomar och personal inom skolan, som kunskapsförmedlare, samtalspartner och traditionsbärare.
Då skolan bedriver en icke-konfessionell verksamhet, är också vi noggranna med att förmedla kunskap på ett så neutralt sätt som möjligt.