Ditt liv i den stora berättelsen

Samtalsgrupp på kvällstid, onsdagar 19.30–20.30 jämna veckor

I höst träffas vi för att varannan vecka brottas med olika bibeltexter, lära oss mer om dem, samtala och möta nya perspektiv av Bibeln utifrån Ulf Lindgrens bok Öppna Bibeln. Den Stora berättelsen i Bibeln handlar om människan som ömsom helig och ömsom hopplös, men som oavsett söker och finner Gud. Boken Öppna Bibeln vill hjälpa oss att se de gamla bibeltexterna, inte i första hand som historiska dokument utan som berättelser som också handlar om våra liv idag och vår djupaste längtan efter mening. 
Samtalsgruppen Ditt liv i den stora berättelsen handlar om att sätta i gång processer och tillsammans leva oss in i de gamla texterna för att upptäcka att också våra liv finns i den Stora berättelsen. 
Samtalsgruppen riktar sig till dig som läst Bibeln mycket eller lite, och som är nyfiken på att läsa bibeln med nya glasögon.
Vi träffas vid 6 tillfällen varannan vecka (ingen träff under höstlovet vecka 44), med start 21 september. Varje träff startar med mässa i Sjölidens kapell kl 18.30-19 och vi avslutar 20.30. 
Information och anmälan till Maria Stenbom.