Ditt liv i den stora berättelsen

Samtalsgrupp på kvällstid, onsdagar 19.30–20.30 jämna veckor

Utifrån Ulf Lindgrens bok Öppna Bibeln, Upptäck ditt liv i den stora berättelsen, träffas vi varannan vecka för att brottas med olika bibeltexter, lära oss mer om dem och samtala kring hur dessa handlar om våra liv idag och vår djupaste längtan efter mening. 
Samtalsgruppen riktar sig till dig som läst Bibeln lite eller mycket, och som är nyfiken på att läsa Bibeln med nya glasögon. 
Vi träffas vid 6 tillfällen varannan vecka, med start 20 september. 
Varje träff startar med mässa i Sjölidens kapell kl 18.30-19 och vi avslutar 20.30.

Information och anmälan till Maria Stenbom.