Diakonimottagning

Om du har behov av stöd kan du vända dig till oss och boka tid för samtal.

Du kan till exempel få hjälp med kopiering, utskrifter, stöd vid myndighetskontakt, hjälp att fylla i papper, ansökningar och blanketter eller stöd vid andra ärenden som du upplever som svåra att klara av själv. 

Om vi inte har möjlighet att svara, lämna gärna ett meddelande så hör vi av oss få fort vi kan.