Bind en krans till advent

Välkommen till Sjöliden söndag 20 november kl 12-15 och bind en krans.

Gran och grönt och annat material finns. Kom varmt klädd! 
Vi håller till vid Lyckebohuset vid Sjölidens parkering.
Kostnad 150 kr, som oavkortat går till Act, Svenska kyrkans internationella hjälparbete. 
Vid frågor kontakta Anette Snejbjerg